Nederlandse jachtbouw industrie

De Gier Jachtstalling levert volgens de regels van de Nederlandse jachtbouw industrie.  Deze zijn afgestemd op de actuele wet- en regelgeving en houden rekening met de belangen van zowel de u als opdrachtgever en De Gier Jachtstalling als werf de opdrachtnemer. De uitgebreide leveringsvoorwaarden kunt u hier vinden >>>

Huisregels

Houdt rekening met uw medestallers en zorg er voor dat u elkaar niet hindert tijdens de werkzaamheden aan uw schip.

 • In de hal aan het Voorland 17 is in beperkte mate zelfwerkzaamheid door de eigenaar toegestaan. Deze hal is alleen toegankelijk tijdens de openingstijden van de werf.
 • In de binnenstalling mogen geen werkzaamheden worden verricht die stof, slijpsel of andere overlast veroorzaken.
 • Las, slijp en andere stof en vuurgevaarlijke werkzaamheden zijn ten strengste verboden, ook vanwege brandgevaar.
 • Het gebruik van elektrische kachels is verboden.
 • Anti-fouling mag door de eigenaar zelf aangebracht worden in de hal aan het Voorland 17 mits het onderwaterschip al geschuurd is voor het schip de winterstalling in gaat.
 • U kunt ook het schip laten verplaatsen naar de werkhal aan de Volmolen 4. Daar kunt u zelf aan uw schip werken tijdens de openingstijden van de werf.
 • In verband met brand- en explosiegevaar moeten gasflessen verwijderd worden uit uw schip.
 • Benzinetanks moeten, in verband met brandgevaar, leeg en ontlucht zijn.
 • Accupolen moeten losgekoppeld worden.
 • Klein chemisch afval, zoals oplos- en afbijtmiddelen, verdunners, oliën, vetten, verfresten, lege blikken, verfrollers, kwasten, bakjes, resten antifouling, accu`s, batterijen en kitten moeten worden gedeponeerd in het chemisch afvaldepot.
 • Men is verplicht bij het behandelen van de scheepshuid de verfresten op te vangen en in het chemische depot te deponeren!
 • Om zoekraken te voorkomen: alle losse delen, lijnen, stootkussens, gereedschap etc. opbergen in uw schip.
 • Zelf meegebrachte materialen moeten milieugekeurd en toegestaan zijn.
 • Wasbakken en toiletten houden wij graag schoon, daarom is het niet toegestaan hierin kwasten en dergelijke te reinigen.
 • In de werkhal Volmolen 4 mag alleen worden geschuurd, mits er schuurmachines met stofafzuiging worden gebruikt.
 • Tijdens het aanbrengen van antifouling bent u verplicht om de vloer van de hal onder het te behandelen schip af te dekken met een zeil of folie.
 • Tijdens de stallingperiode is het verboden aan boord van de schepen, die in de hallen zijn geplaatst, te overnachten.
 • Hijsen met de kraan is altijd voor risico en rekening van de opdrachtgever/eigenaar.
 • Het uitvoeren van werk door derden anders dan door De Gier Jachtstalling BV is verboden.
 • Openingstijden

Bedankt voor uw medewerking!